نام کامل:علی جم دار,نام مستعار:سیستم مدیریت وبسایت سومار.آدرس سایت:www.petronikanco.com.همکاران:Arman Web

SN 150

Recycled Base Oil

SN-150

Test Method Typical  Values Physical characteristies
ASTM D 1298
 
0.870-0.875 Density
ASTM D 445 6-7 Viscosity at 100 ͦC
 
ASTM D 92
 
165-175 Flash Point
ASTM D 1500  max 2 Appearance & Color
 
ASTM D  97 -6 Pour point
 

 

VG68

Hydraulic VG 68

Typical Analysis

 

Typical Values  Physical characteristies 
61.2-74.8   61.2-74.8   61.2-74.8    61.2-74.8 Viscosity at 40 ͦC  CSt 
195(min)  Flash Point    ͦC 
clear  Color & Appearance in 25 ͦC 
Max -6  Pour point   ͦC 
Max 0.1  Acidity 

 

SAE 250

Gear Oil

 SAE 250

Typical Analysis

 

Typical Values  Physical characteristies 
>41    Viscosity at 100 ͦC  CSt 
220 (min)  Flash Point    ͦC 
clear  Color & Appearance in 25 ͦC 
Max -6  Pour point   ͦC 
Max 0.02  Water 
0  Non solution matrials in pantan 

 

SAE 190

 

Gear Oil

 SAE 190

Typical Analysis

 

Typical Values  Physical characteristies 
32.5-<41   Viscosity at 100 ͦC  CSt 
216 (min)  Flash Point    ͦC 
clear  Color & Appearance in 25 ͦC 
Max -6   Pour point   ͦC 
Max 0.02  Water 
0  Non solution matrials in pantan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 SAE 190

Typical Analysis

 

 

 

 

 

 

 

SAE 140

Gear Oil

 SAE 140

Typical Analysis

 

Typical Values  Physical characteristies 
24-<32.5    Viscosity at 100 ͦC  CSt 
210 (min)   Flash Point    ͦC 
clear  Color & Appearance in 25 ͦC 
Max -6  Pour point   ͦC 
Max 0.02  Water 
0  Non solution matrials inpantan  

 

  

Subcategories

Latest News

Contact Us

Unit 11 - 3rd floor - Building superstar - Student Blvd - the mother - Karaj - Iran

9826-32756252+

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.